Storke

Storke er store trækfugle, der er kendt for deres lange vinger og ben. De lever i åbne vådområder, moser og græsmarker i hele verden med undtagelse af Antarktis. De lever af fisk, padder, hvirvelløse dyr, gnavere og små pattedyr.

Storke har en bemærkelsesværdig evne til at finde vej over tusindvis af kilometer i løbet af vandringsrejser. De bruger deres skarpe syn og følsomme hørelse til at navigere. For at opbygge styrke svæver de ofte op i termikken ved hjælp af de varme opadgående luftstrømme, der opstår, når solen opvarmer jorden under dem.

Storke er sociale fugle og bygger normalt rede i kolonier sammen med andre storke. Deres reder er enorme strukturer lavet af pinde og kviste, der undertiden vejer over et ton. De bruges ofte år efter år og kan blive op til to meter i diameter.

Storke spiller en vigtig rolle i mange kulturer – de har været afbildet i kunst, litteratur, mytologi og folklore i århundreder. I nogle dele af verden betragtes storke som symboler på gode held og frugtbarhed.

På trods af deres ikoniske status er storkene i tilbagegang på grund af ødelæggelse af levesteder, pesticider og jagt. Der er en bevaringsindsats i gang for at beskytte disse fugle og deres levesteder. Med den rette beskyttelse kan vi sikre, at storkene fortsat vil pryde vores himmel i mange generationer fremover.